Các loại Visa định cư úc

* PARENT VISA : HỒ SƠ - THỦ TỤC - CHI PHÍ CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2023

 

PARENT VISA: HỒ SƠ - THỦ TỤC - CHI PHÍ CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2023

 

1. PARENT VISA LÀ GÌ?

 

Parent Visa được nhiều người gọi tắt là Visa cha mẹ Úc, là một loại Visa cho phép cha mẹ của công dân hoặc thường trú nhân Úc đoàn tụ với con cái đang sống ở Úc. Đây là một loại chứng nhận quan trọng do chính phủ Úc cấp để các bậc cha mẹ có cơ hội sinh sống ngắn hạn hoặc dài hạn cùng con cái một cách hợp pháp.

 

Visa bảo lãnh cha mẹ tại Úc được chia thành hai loại chính:

 •  Diện có đóng góp (có trả phí bảo lãnh - contributory)
 •  Không đóng góp (không trả phí bảo lãnh - noncontributory)

 

 

Trong đó, bao gồm 07 phân loại Visa, trong đó có 4 Visa thường trú và 3 Visa tạm trú, cụ thể:

 

  
Loại visa Tên Visa


Thời gian lưu trú

Phí bảo lãnh Vị trí của đương đơn khi nộp hồ sơ Điều kiện khác 
103 Parent Visa Thường trú X

không cố định 

AoS
804 Aged Parent Visa Thường trú X trong nước Úc AoS 
Bố mẹ phải đủ tuổi hưu
864 Contributory Aged Parent Visa Thường trú trong nước Úc AoS
Bố mẹ phải đủ tuổi hưu
143 Contributory Parent Visa Thường trú không cố định

AoS

884 Contributory Aged Parent (Temporary) Visa Tạm trú trong nước Úc Bố mẹ phải đủ tuổi hưu
173      Contributory Parent Visa Tạm trú không cố định  
870  Sponsored Parent (Temporary) Visa Tạm trú trong nước Úc  

 

2. QUYỀN LỢI CỦA PARENT VISA

 

 

 

Quyền lợi

Quyền cư trú

Đương đơn được đoàn tụ với con cháu tại Úc:

 • Vĩnh viễn nếu sở hữu Visa cha mẹ định cư Úc.
 • Trong một khoảng thời gian nhất định nếu xin Visa bảo lãnh cha mẹ đi Úc diện tạm trú.

Quyền hưởng an sinh xã hội

Có cơ hội ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Medicare của Úc.

Quyền bảo lãnh người thân

Có thể đưa người thân thỏa điều kiện cùng sang Úc với Visa của mình.

Quyền lao động và giáo dục

Hầu hết Visa diện này cho phép đương đơn và người đi kèm được học tập và làm việc tại Úc.

Quyền du lịch

 • Visa cha mẹ Úc diện tạm trú được du lịch trong thời hạn của Visa.
 •  Visa cha mẹ Úc diện thường trú (và chưa nhập tịch), đương đơn được tự do du lịch trong 5 năm.

Quyền nhập tịch Úc

Người giữ Visa bảo lãnh cha mẹ định cư Úc có thể nhập tịch để trở thành công dân Úc nếu thỏa điều kiện.

 

3. ĐIỀU KIỆN XIN PARENT VISA

 

Người bảo lãnh muốn xin Visa cha mẹ Úc cho bố mẹ của mình phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân mang quốc tịch New Zealand đủ điều kiện. Họ phải có thời gian ở Úc ít nhất 2 năm và chứng minh được mình đang có một cuộc sống ổn định và hầu hết các thành viên trong gia đình mình đều đang sinh sống tại Úc.

 

Trong trường hợp người muốn xin Visa bảo lãnh cho cha mẹ sang Úc dưới 18 tuổi thì người sống chung, họ hàng gần, người giám hộ hoặc tổ chức cộng đồng đại diện cho người đó có thể đứng ra bảo lãnh.

 

Ngoài việc phải nộp đầy đủ phí Visa theo quy định, người bảo lãnh cần chứng minh rõ ràng mình có một khoản tài chính Assurance of Support* (AoS) và phải ký quỹ cam kết trợ cấp cho cha mẹ họ trong một khoảng thời gian nhất định.

 

* AoS: Đảm bảo hỗ trợ về mặt tài chính (Assurance of Support, viết tắt là AoS) để chỉ một loại chính sách trong đó các khoản chi phí phúc lợi của một số người nhập cư nhất định sẽ được chi trả bởi thường trú nhân hoặc công dân, thay vì Chính phủ Úc. Nói một cách đơn giản, đó là người hỗ trợ tài chính sẽ gửi vào ngân hàng một khoản chi phí nhất định và duy trì trong một khoảng thời gian được yêu cầu. Việc này đảm bảo rằng người nhập cư vẫn được chi trả các chi phí phúc lợi mà không cần đến sự hỗ trợ của Chính phủ Úc.

 

Điều kiện để bảo lãnh tài chính AoS:

 

Người bảo lãnh phải đang sinh sống tại Úc và đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Đã trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên)
 • Là công dân hoặc thường trú nhân Úc, hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.
 • Thu nhập trong 3 năm tài chính gần nhất phải đáp ứng được bài kiểm tra thu nhập của Cơ quan Phúc lợi Xã hội Úc (Centrelink). Centrelink sẽ đánh giá dựa trên số lượng người bảo lãnh, số lượng người được bảo lãnh, số lượng con cái đang ở độ tuổi vị thành niên của người bảo lãnh, và người bảo lãnh trước đó có từng bảo lãnh cho người nào khác hay không.
 • Vì ngưỡng thu nhập này sẽ liên tục được điều chỉnh, người bảo lãnh cần phải xác nhận con số chính xác với Centrelink khi nhận được yêu cầu cung cấp AoS từ Bộ Di Trú.

Theo đó, các loại Visa bảo lãnh cha mẹ yêu cầu phải có AoS gồm:

 • Visa bảo lãnh cha mẹ – Parent Visa (subclass 103)
 • Visa bảo lãnh cha mẹ cao tuổi – Aged Parent Visa (subclass 804)
 • Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng góp – Contributory Parent Visa (subclass 143)
 • Visa bảo lãnh cha mẹ cao tuổi có đóng góp – Contributory Aged Parent Visa (subclass 864)

 

Chính phủ Úc chỉ cấp Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc khi gia đình đương đơn thỏa điều kiện. Và vì nhóm Visa này thể hiện tính nhân đạo, nên yêu cầu của Visa không quá khắt khe. 

 

Cụ thể

Đối tượng

Tiêu chí

Điều kiện cụ thể

Dành cho cả hai

Mối quan hệ

Người bảo lãnh phải là con của đương đơn.

  Sức khỏe và nhân cách

Thỏa yêu cầu của nước Úc.

Lý lịch

Gia đình không nợ Chính phủ Úc.

Đương đơn không có tiền án hay tiền sự nghiêm trọng.

Dành cho người bảo lãnh

Quốc tịch

Là công dân New Zealand đủ điều kiện, công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc.

Trong một vài trường hợp, người bảo lãnh được yêu cầu về thời gian cư trú Úc.

Độ tuổi

Từ 18 tuổi trở lên.

Tài chính

Có đủ khả năng để hỗ trợ người nộp đơn chính và người nộp đơn phụ (nếu có).

Dành cho đương đơn

Cân bằng số con (Balance of Family Test)

Số người con đang định cư Úc của đương đơn phải nhiều hơn hoặc bằng số người con đang sinh sống tại các quốc gia khác.

Độ tuổi

Điều kiện này chỉ áp dụng cho người xin Visa 864, Visa 804 hoặc Visa 884.

 

Lưu ý: Đương đơn cần xem xét các điều kiện của loại Visa muốn nộp, xem đã thỏa hay chưa, tránh xin nhầm Visa do không hiểu rõ nhóm quyền lợi của Visa diện bảo lãnh cha mẹ qua Úc, hồ sơ sẽ bị Bộ Di trú Úc từ chối.

Những trường hợp đương đơn không được nộp Visa cha mẹ Úc:

 • Đương đơn hoặc người bảo lãnh không thỏa điều kiện của Visa.
 • Tại thời điểm xin Visa, đương đơn đang bị giam giữ nhập cư.

 

4. CHI PHÍ XIN PARENT VISA

 

Loại Visa

(subclass)

Chi phí xin Visa

Phí Visa

Người đi kèm trên 18

Người đi kèm dưới 18

Visa 103

$4,560

$2,280

$1,145

Visa 804

$4,560

$2,280

$1,145

Visa 143

$2,790 / $385  

$1,395 / $195

$700 / $95

Visa 864

$4,355 / $385

$2,175 / $195

$1,090 / $95

Visa 884

$4,355

$2,175

$1,090

Visa 173

$2,935

$1,465

$735

Visa 870

$1,050

-

-

 

5. QUY TRÌNH XIN PARENT VISA

 

 

 • Bước 1: Tư vấn và đánh giá hồ sơ cùng Edunetwork 
 • Bước 2: Chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ
 • Bước 3: Nộp hồ sơ Visa và phí Visa lần 1.
 • Bước 4: Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được đơn xin Visa.
 • Bước 5: Hồ sơ chờ được xem xét.
 • Bước 6: Quá trình Bộ Di Trú xét duyệt đơn xin Visa
 • Bước 7: Đương đơn bổ sung hồ sơ và đóng phí lần 2 (nếu được yêu cầu)
 • Bước 8: Chờ xét duyệt và nhận kết quả

 

6. THỜI GIAN XÉT DUYỆT PARENT VISA

 

Tùy phân loại Visa mà thời gian xét duyệt sẽ khác nhau và thời gian xét duyệt Parent Visa là không cố định. 

 

Những lý do có thể ảnh hưởng đến thời gian xét duyệt Parent Visa bao gồm:

 • Hạn ngạch thay đổi
 • Số lượng hồ sơ xin Visa đã được nộp
 • Số lượng hồ sơ đã rút đơn hoặc bị từ chối
 • Số lượng hồ sơ Khiếu nại AAT được chấp thuận
 • Các trường hợp can thiệp của Bộ trưởng Bộ Di Trú
 • Những thay đổi trong chính sách xét duyệt hồ sơ

 

Tuy nhiên, dựa trên tình hình hiện tại, tổng thời gian xét duyệt hồ sơ cho Contributory Parent Visa, có trả phí bảo lãnh (Visa subclass 864, 143, 884, 173, 870) ước tính mất khoảng tối thiểu 67 tháng, các hồ sơ Parent và Aged Parent Visa xếp hàng không trả phí bảo lãnh (Visa 103, 804) và ước tính thời gian xét có thể lên đến 30 năm

 

Chính vì thời gian xét duyệt Visa chênh lệch rất lớn, do đó hầu hết các gia đình mong muốn nộp hồ sơ xin Visa bảo lãnh cho cha mẹ đều lựa chọn Contributory Parent Visa, giúp cha mẹ nhanh chóng nhận được PR và được hưởng các quyền lợi dành cho người dân Úc sau khoảng thời gian 5 năm.

 

7. LƯU Ý KHI XIN PARENT VISA

 

 

Cần xem xét khả năng xin Visa với những nguyên nhân phổ biến mà nhiều người không thể xin Visa Úc diện bảo lãnh cha mẹ gồm có:

 • Đương đơn hoặc người bảo lãnh không thỏa điều kiện của Visa.
 • Tại thời điểm xin Visa, đương đơn đang bị giam giữ nhập cư.

Để việc xin Visa cha mẹ Úc dễ dàng, thuận lợi, bạn cũng cần đảm bảo những yêu cầu bắt buộc:

 • Tìm hiểu luật di trú Úc: Việc cha mẹ có được cấp Visa hay không phụ thuôc vào việc hồ sơ xin cấp Visa có phù hợp với luật di trú Úc hay không. Khi luật di trú thay đổi thì điều kiện để được cấp Visa cũng thay đổi. Vì vậy, nếu không am hiểu và nắm rõ luật di trú, có thể bạn sẽ bị từ chối.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chuẩn xác: Hồ sơ là thứ sẽ quyết định cha mẹ bạn có được cấp Visa Úc hay không. Nên khi làm hồ sơ, bạn cần lưu ý mọi thông tin phải được điền đầy đủ và tuyệt đối chính xác. Chỉ cần điền sai thông tin, từ những thông tin quan trọng như: sai tên họ, sai ngày sinh đến những thông tin bị sai lệch do hiểu sai câu hỏi…đều là những lý do chính đáng khiến bạn bị Bộ Di Trú từ chối cấp Visa.
 • Có giải trình rõ ràng: Giải trình chi tiết chính là căn cứ để chứng minh bạn đủ điều kiện được cấp Visa. Nếu bạn viết tường trình, Bộ Di Trú sẽ biết bạn đáp ứng những luật nào và thông báo ngay cho bạn biết mình và cha mẹ có đủ điều kiện để được cấp Visa hay không. Nếu không có tường trình rõ ràng, có thể bạn sẽ bị bắt bẻ và bị từ chối cấp Visa.

 

8. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI XIN PARENT VISA

 

Điều kiện cân bằng số con (Balance of Family Test) là gì?

Điều kiện cân bằng số con: tổng số người con đang định cư Úc của người xin Visa cha mẹ Úc phải nhiều hơn hoặc bằng số lượng con sống tại các nước khác.

Ngoài ra, người nộp hồ sơ Visa bảo lãnh cha mẹ Úc diện tạm trú subclass 870 được miễn điều kiện này.

 

Tôi chỉ không thỏa điều kiện đảm bảo phí hỗ trợ cho cha mẹ (Assurance of Support) thì liệu có thể nhờ người khác xét điều kiện này không?

Người bảo lãnh tài chính không nhất thiết phải là con cái của đương đơn. Ngoài ra, tối đa 3 người có thể cùng đứng ra bảo lãnh tài chính AoS cho một bộ hồ sơ.

Người bảo lãnh tài chính phải cung cấp những giấy tờ sau:

• Thư yêu cầu đóng góp AoS do Bộ Di Trú gửi về cho đương đơn.

• Giấy tờ tuỳ thân của người bảo lãnh tài chính, như hộ chiếu, giấy phép lái xe, sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước, v.v…

• Bằng chứng nộp thuế (Notice of Assessment) tại một thời điểm bất kỳ trong vòng 2 năm tài chính vừa qua.

• Chứng minh thu nhập, ví dụ như hai phiếu lương liên tiếp gần nhất, hợp đồng lao động do chủ lao động cấp, v.v…

• Chứng minh là công dân hoặc thường trú nhân Úc, ví dụ như hộ chiếu Úc, giấy khai sinh tại Úc, giấy chứng nhận quốc tịch Úc, giấy chứng nhận thường trú dành cho hộ chiếu nước ngoài, v.v…

Ngoài ra, có thể nhờ tổ chức cộng đồng đứng ra bảo trợ tài chính nếu chưa đủ 18 tuổi.

 

Tôi có thẻ thường trú nhân Úc có bảo lãnh ba mẹ được không?

Có thể dùng là thẻ của thường trú nhân Úc (Permanent Resident) bảo lãnh cha mẹ định cư Úc, miễn là gia đình thỏa điều kiện Visa đó.

 

Vì sao phải cần sự giúp đỡ của chuyên viên tư vấn được Chính phủ Úc cấp phép (MARA)?

 • Điều này nhằm giúp gia đình được tư vấn chính xác. Hơn thế, hồ sơ xin Visa bảo lãnh cha mẹ Úc của gia đình cũng được đảm bảo.
 • Một chuyên viên di trú được Chính phủ Úc cấp phép hành nghề có những lợi thế sau:
 • Luôn cập nhật thông tin về luật di trú Úc và thủ tục di cư Úc một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
 • Có quyền truy cập trực tiếp vào Legend – cơ sở dữ liệu điện tử về các văn bản luật và chính sách di trú Úc.
 • Thường xuyên phát triển chuyên môn để tư vấn chính xác.
 • Nắm rõ tiến trình xử lý hồ sơ của khách hàng.
 • Nếu xin Visa cùng những người tư vấn không được Chính phủ Úc cấp phép, đương đơn có có thể gặp những rủi ro sau:
  Người đó không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với những thông tin đã tư vấn. Do vậy, nếu gặp vấn đề không hay, đương đơn sẽ không được Chính phủ Úc bảo vệ pháp lý.
  Hồ sơ của đương đơn không chính xác và không đúng yêu cầu của Chính phủ Úc nếu người tư vấn không đủ hiểu luật di trú Úc.
  Đương đơn có thể xin nhầm loại Visa vì người tư vấn không đủ chuyên môn và kinh nghiệm.
  Hồ sơ xin Visa của đương đơn có thể không được nộp đúng quy trình.
  Người không được cấp phép tư vấn không thuộc hệ thống quản lý của Chính phủ Úc. Vì thế khi xảy ra tranh chấp, bất đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ, Chính phủ Úc không thể can thiệp để hỗ trợ khách hàng.

Do vậy, nếu đã sử dụng dịch vụ, bạn cần chọn đơn vị di trú Úc uy tín. 


 

Nhóm các loại visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc rất đa dạng cũng như thủ tục hồ sơ khá phức tạp nên bạn và gia đình nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ, tránh những sai sót không cần thiết dẫn đến những trường hợp đáng tiếc như hồ sơ bị hủy hoặc bị từ chối.

Nếu các bạn đang có dự định bảo lãnh cha mẹ của mình qua Úc nhưng còn nhiều thắc mắc, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Edunetwork. Với kinh nghiệm xử lý hồ sơ parent visa nhiều năm, chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến tư vấn, giải pháp thiết thực, hiệu quả cũng như hỗ trợ bạn có bộ hồ sơ hoàn thiện nhất để xin parent visa!
 

 

Zalo
Hotline - Hồ Chí Minh 0898 470 290 Hotline - Sydney 0433 122 170 Hotline - Melbourne 0433 122 170
Hotline